Be different = Eduard Dimitrov. If not now, when?  :)

Напоследък съм точно това, така че снимката доста точно ме характеризира. Ако не я сменя сега, кога? :)