Посветено на всички онези които живеят в сърцата ни, но вече ги няма.