След проведен от 3D Web Design контролиран експеримент бе установено че резултатите от линк билдинг кампания (за Български сайт) идват след около 18-20 дни. #linkbilding #seo_услуги #линкбилдинг