Ок, но не точно. Моя коментар: Да преведа за по-начинаещите колеги в seo бизнеса: ако в блога има постове от много автори ИЛИ ако линка ти не е с ключова дума (ако не е "for SEO purposes"), линка въпреки всичко ще е ок.