Само за хора обичащи да пътуват! Единственият безплатен сайт в България, който върши работата на GPS - задай начална точка, задай крайна точка, намери правилния маршрут между двете точки. Като след изчертаването на маршрута можете и да го променяте с междинни точки по ваше желание, тоест за разлика от повечето GPS-и тук можете да намерите и най-добрия къстъм маршрут. #маршрути