Seo тула е за Keywords Analysis и за  Keywords  competition,   разработен е от нас преди около година, взима данните от Majesticseo и все още е без аналог. Ще ви покаже сравнение на конкурентността при търсене и сравнение на конкурентността на ключовите думи според броя линкове пуснати в интернет с анкора на фразата. Недостатък е че не може да видите статистиката за всяка фраза а само за най-трудните. Това означава за най-трудните 188 бг ключови и 1784 англоезични.  Инструмента е направен от програмиста ни по моя поръчка - за да мога да сравнявам движението на конкуренцията по ключови думи във времето - за да преценя каква сума да кажа на този или онзи клиент за оптимизация за класиране на сайта му.  Инфото за начина на работа на seo инструмента е тук: http://keywordsanalysis.eu/blog/       #seotool #keywordsanalysis   #keywordscompetition   #seotools