Получих писмо преди малко - Някакви размествания имате в Телерик... Светлин напуснал ли е или нещо по-голямо се случва при вас?