Започнаха ли вече масово да дават персонализираните урл адреси в Google plus или само аз за момента получих?  Токущо взех https://plus.google.com/+EduardDimitrov  ( https://google.com/+EduardDimitrov ) Някой друг?