Както обещах: Най-новите до момента Неизвестни фактори на алгоритъма на Google и променените фактори за 2013 спрямо фактори от 2012. #google   #googlealgorithm #googlealgorithmupdates   #google2013 #googlealgorithm2013