За 2013 година повечето от българските сайтове правят линк билдинг на усреднена цена за около 300-350 лв.   #линкбилдинг   #linkbuilding #seoуслуги   #seoservices