Наличните материали от лекциите на сео курса на академия Телерик до момента - видео и други. На същия адрес ще бъдат публикувани и останалите лекции - по реда на провеждането им.