+Dimitar Stamenov , може ли да ми пратиш инфо за кои инструменти ще говориш на презентацията си на курса защото няма да мога да пирсъствам на нея? Необходимо ми е за да се подготвя за моята лекция, ако знам кои ще засегнеш, ще ги прескоча.