Някакви отзиви от Огнян за темата му? Не успях да се свържа с него по емайла преди празниците, може би е в чужбина. Ще помоля ако някой успее да се чуе с него, да ми пишете.