Невероятно, но факт: "СДС" е една от трите най-висококонкурентни ключови думи в българският интернет за месец Март 2013 година!   #sds   #сдс