Одобрил съм те в директория 3rdnews.info: http://3rdnews.info/47-seo-оптимизация/esale-bg-ефективната-реклама-3379/view-details  По принцип сайта от над година и половина публикува в директорията само платено, имай го предвид ако субмитваш сайтове на клиенти.