Wordpress Aggregator Ultimate е Seo инструмент - joomla extension който може да генерира уникални текстове от rss feeds и да ги поства в различни уеб сайтове. Ако конфигурирате един фийд да бъде постнат в три сайта, във всеки от тях ще влезе различно, уникално съдържание, уникализирано по правилата които вие сте задали на инструмента!  #wordpressaggregator #aggregator #aggregators #seotool   #seotools #uniquecontentgenerator