Старо но златно (писано е още през МАЙ месец 2012): Разнообразие на линк профил на сайт #googlepenguin   #diversify   #diversification #diverselinks   #linkprofile