Повече инфо за залата, лекторите и чуждестранните гости.