И ако знаете че идва трафик: знаете ли как се прави....