Искате ли да имате къстъм сайт като Linkvana, Build My Rank, Linxboss или Blog Blueprint за 190 USD? Искате ли да продавате seo submission услуги? Искате ли да управлявате своята мрежа от сайтове и да поствате в нея уникално съдържание с един клик? Това е Seo Articles Network. Seo Articles Network има повече от 20 функции които Linkvana, Build My Rank и Linxboss нямат! Най-важните няколко:
- може да генерира автоматично уникално съдържание с вграден article spinner
- може да изпраща няколко различни уникални копия в няколко сайта с 1 клик
- може да поства качествено съдържание ако му подадете качествено написан спин формат- Има вградени sms и paypal разплащания
- потребителите могат да ви плащат за еднократен субмит или за достъп на базата на месечен абонамент
- можете да изградите своята мрежа, да настроите онлайн разплащанията и да не правите нищо друго. Освен да прибирате парите.