http://генератор.org - free picture #generator. Безплатен #генератор на празни #картинки за уеб сайт, може да се ползват за запълване със съдържание на нов проект или за онагледяване на #банер позиции. Може да се ползва и като просто инклуднеш в кода на сайта ти урл адреса на генерираната картинка.