Време беше Волен Сидеров да го осъдят. Интересно ми е дали сега ще спре да прави каквото му скимне? 😀


#воленсидеров