Да им се ненадяваш на тия надежденци, какъв парк направиха :)