Поредната фиктивна сделка с прехвърляне и изпиране на парите, за да не могат да ги проследят.