Презентация на +Dixon Jones на SMX Paris - 16-17 Юни - как да избегнем рискът от ръчно наказание от Google. Най-важите две правила накратко: 1. Не бъдете различни (имам предвид сайта ви, не самите вие), Google мрази различните сайтове и отклоненията от усреднените стойности. 2. Профила на сайта ви трябва да прилича на профила на сайтовете около вас - тези на конкурентите ви. #penalties   #penalty #наказания