Старо и отдавна забравено, но върши чудесна работа за RSS емисии: Примери за Безплатни rss скролери за новини. Безплатни модули с rss scroller за rss новини за статичен сайт. #google_gadgets #rss_scroller #rss_scrollers