Ако над 250-те ми WordPress-а хоствани при +SuperHosting  бяха Joomla, процента Joomla/WP щеше да е изравнен или  да е наобратно :) #joomla #joomla_vs_wordpress   #wordpress_vs_joomla