Познавам Ева лично и смея да твърдя, че от трениращо от време на време момиче, за 2 години стана шампион. Браво, Ева!