В резултатите на #Facebook ще се показват по-високо сайтовете които са по-бързи