Ваучер за 5 до 30% отстъпка в #emag. Ваучерът е валиден в периода 1-3 август: 2462-6145-1495-1429

http://t.izvestia.emag.bg/r/?id=h4800f5a7,d698404,d699aa9&p1=%40CCWDisnVJqvZWQbJPfK5QLoHJLXgNFJsH199eCLkWyg%3D