Много полезен сайт за маршрути, който върши работата на GPS карта: Създай #маршрут, #карта на България с #маршрути от-до, карти на БГ. Можете да променяте маршрута на картата с дърпане и влачене, а също и да разпечатите маршрута като текстови указания!