Официалното съобщение: http://email.oaconf.com/archive/oa_bulgaria/Online-Advertising-2017-31-2017-22429.html

Уеб сайт на събитието: http://bulgaria.oaconf.com/