Презентацията от лекцията ми от Джумла Ден 2016 "Фактори за класиране в Google през 2017 година" може да се свали от тук:
 http://3dwebdesign.org/faktori-klasirane-google-2017.pdf