Доста полезно:  #генератор на празни картинки за уеб сайт, може да се ползват за запълване със съдържание на нов проект или за онагледяване на банерни позиции. Може да се ползва и като просто инклуднеш в кода на сайта ти урл адреса на генерираната картинка.