Най-популярните в България self-hosted системи за онлайн магазини - втора част на моята статия в блога на +ICN.Bg​​: Предимствата и недостатъците на всяка система.

#онлайнмагазин #онлайнмагазини